Reünieboek 2018

Ter gelegenheid van de reünie verschijnt dit fraai vormgegeven reünieboek. Het boek bevat onder meer een historisch overzicht van voortgezet onderwijs in Sittard. Verder is er natuurlijk aandacht voor de historie van het Bisschoppelijk College, Serviam en Trevianum. Verder halen docenten die verbonden zijn (geweest) aan een van de drie scholen herinneringen op aan lessen en activiteiten op school.
Deze exclusieve publicatie is bedoeld voor deelnemers aan de reünie. Zij ontvangen dit gratis bij hun bezoek aan de reünie op zaterdag 17 maart.

Download hier een impressie van ons Reünieboek 2018.